Vårt mål är att bygga upp föreningen långsiktigt med en hållbar utveckling där barnens intressen och behov styr valen av insatser. Vi får via nätverk och nära samarbete med andra aktörer kännedom om och önskemål om aktiviteter som kan vara värdefulla att genomföra. Vår ambition är att verka för och inspirera till förbättringar i barnens vardag, att sätta den guldkant som ibland kanske saknas. Insatserna sker med hjälp av våra medlemmar och ibland i samarbete med lokala företag. Vissa aktiviteter är riktade mot en avgränsad grupp och vissa aktiviteter är öppna för alla.