Om oss

Lilla Hjärtat är en icke vinstdriven, religiöst- och politiskt oberoende förening med syfte att stötta behövande i Piteå med omnejd med fokus på barn och barnfamiljer. Föreningsstadgar finns antagna av vår  styrelse och en godkänd revisor säkerställer att föreningen följer samma reglemente som de organisationer som har så kallat 90-konto och står under Svensk Insamlingskontroll.

Lilla Hjärtat ska uppfylla sitt ändamål genom att identifiera behov, rekrytera och engagera medlemmar samt verka för företags- och bidragsfinansierade aktiviteter. Föreningen är öppen för alla som vill verka för föreningens målsättning. Medlemmar betalar en årlig avgift som går till föreningens verksamhet. Ett stort engagemang präglar verksamheten samtidigt som aktiva inom föreningen likväl som föreningens övriga medlemmar agerar med hög integritet.