Organisationen

Lilla Hjärtat är en icke vinstdriven, religiöst- och politiskt oberoende förening med syfte att stötta behövande i Piteå med omnejd med fokus på barn och barnfamiljer. Föreningsstadgar finns antagna av vår styrelse och en godkänd revisor säkerställer att föreningen följer samma reglemente som de organisationer som har så kallat 90-konto och står under Svensk Insamlingskontroll.

Lilla Hjärtat ska uppfylla sitt ändamål genom att identifiera behov, rekrytera och engagera medlemmar samt verka för företags- och bidragsfinansierade aktiviteter. Föreningen är öppen för alla som vill verka för föreningens målsättning. Medlemmar betalar en årlig avgift som går till föreningens verksamhet. Ett stort engagemang präglar verksamheten samtidigt som aktiva inom föreningen likväl som föreningens övriga medlemmar agerar med hög integritet.

Våra medlemmar är engagerade i olika aktiviteter och deras ovärderliga engagemang skapar möjlighet att genomföra aktiviteter och bidrar till utveckling av verksamheten.

Styrelse

Lilla Hjärtat är en medlemsrörelse vars högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet utser styrelse och ordförande och fattar beslut om verksamheten. Styrelsen beslutar om verksamhetens inriktning och mål, fastställer aktivteter och planerar samt genomför dessa i samarbete med våra medlemmar eller samarbetspartners. Styrelseledamöterna väljs på tvååriga mandatperioder. Ingen av styrelsens ledamöter erhåller någon ersättning eller något arvode för sitt arbete med Lilla Hjärtat.

Styrelsen består av följande medlemmar:

  • Mia Ahlstrand, ordförande
  • Lina Danielsson, vice ordförande
  • Linda Eriksson, kassör
  • Hanna Wimander, sekreterare
  • Pernilla Kaarle, ledamot
  • Ann-Louise Keskitalo, ledamot
  • Johanna Appelros, ledamot
  • Ann-Sofie Lilja, suppleant

Gemensamma drivkrafter är att vara med och förbättra, engagera och föra verksamheten framåt. Medlemmarnas olika personligheter och erfarenheter gör styrelseträffarna till dynamiska möten där kreativitet och högt i tak präglar diskussionerna.

photo-border
cta-logo