Flyktingvän

Lilla Hjärtat har genomfört en aktivitet tillsammans med Flyktingmottagningen på Skeppet. Familjer och deras flyktingvänner bjöds in till en dag med god lunch samt mycket lek och bus.

<