Ekonomi och styrning

Lilla Hjärtat lägger stor vikt vid att säkerställa en så hög effektivitet som möjligt och hålla insamlingskostnaderna nere och se till att pengarna går till avsett ändamål. Vi får våra intäkter genom årsavgift från våra medlemmar, från inkomstbringande aktiviteter samt genom samarbete med företag då dessa är viktiga aktörer för att uppfylla arbetet.

Vi strävar efter att vara så kostnadseffektiva som möjligt. Enligt Lilla Hjärtats föreningsstadgar ska föreningen följa samma reglemente som de organisationer som har så kallat 90-konto och står under Svensk Insamlingskontroll. Skillnaden är att för Lilla Hjärtat ska minst 75 procent av kostnaderna användas till ändamålet. En godkänd revisor säkerställer att max 25 procent går till den administrativa delen, vilket inkluderar kostnader för medlemshantering, planering, marknadsföring, samordning, genomförande, uppföljning och kvalitetskontroller.

Lilla Hjärtats stadgar

1. Namn

Icon Icon

2. Föreningens ändamål

Icon Icon

3. Säte

Icon Icon

4. Organ

Icon Icon

5. Medlemskap

Icon Icon

6. Ansökan om medlemskap

Icon Icon

7. Utträde och uteslutning

Icon Icon

8. Medlemsavgiften

Icon Icon

9. Årsmöte

Icon Icon

10. Rösträtt vid årsmöte

Icon Icon

11. Förslag till ärende vid årsmöte

Icon Icon

12. Ärenden på årsmötet

Icon Icon

13. Styrelsen

Icon Icon

14. Styrelsens åliggande m.m

Icon Icon

15. Föreningens ledning

Icon Icon

16. Räkenskaper

Icon Icon

17. Revision

Icon Icon

18. Stadgeändring

Icon Icon

19. Föreningens upplösning

Icon Icon

20. Tolkning av stadgar

Icon Icon