Värderingar

Värdegrund är någonting som behöver uppmärksammas och genomsyra verksamheten, snarare än något som är givet en gång för alla. Värdegrundsarbete handlar om att i allt vi gör, gentemot alla intressenter, förmedla och förankra den värdegrund vi står för. Föreningen skall vila på de värden vi vill förankra, det utgör själva hjärtat i verksamheten. Värdegrunden är fast, färdig och odiskutabel. Värdegrunder handlar ytterst om relationer människor emellan. Vår värdegrund avgör hur vi beter oss mot andra. För att våra aktiviteter ska vara framgångsrika förutsätts att alla som är engagerade uppträder enligt värdegrunden. För att vi framgångsrikt ska klara av vår verksamhet ställer det stora krav på att vi i Lilla Hjärtat alltid agerar ansvarsfullt. Lilla Hjärtat deklarerar tydligt de värderingar som vi står för, dessa sammanfattas i våra tre ledord: värdighet, gemenskap & glädje.

 

Vision och målsättning

Vision – att barn och barnfamiljer i Piteå med omnejd ska känna att de har den omtanke och det stöd som de behöver.

Målsättning – att jobba mot Lilla Hjärtats syfte “att stötta de barn och barnfamiljer som behöver lite extra omtanke”.

Mål

  • att alla medlemmar i Lilla Hjärtat ska känna till den värdegrund föreningen står för
  • att alla ska ha samma definition på värdegrundsbegreppen
  • att värdegrunden skall vara en del av den vardagliga verksamheten
Pink circle with the word värdighet
Orange circle with the word gemenskap
Green circle with the word glädje