Det finns ett folk av en särskild sort…

Vet du hur viktig du är? Vi vet.

Vi vet att det är tack vare dig och andra generösa samarbetspartners som vi kan göra skillnad i Piteå. Våra förhoppningar är att du med ditt medlemskap vill bidra med stöd till behövande barnfamiljer lokalt i Piteå.

Medlemskapet innebär att du själv bestämmer i vilken utsträckning du har möjlighet att engagera dig. Du kan välja att stötta som passiv medlem, men du är också varmt välkommen att vara med och långsiktigt utveckla vår verksamhet eller att engagera dig vid en enskild aktivitet.

Tillsammans bidrar vi till att skapa mer glädje och en något mer guldkantad barndom för några av våra bäst behövande barn i Piteå.

Gör så här för att bli medlem

Som medlem i Lilla Hjärtat stödjer du föreningens syfte, att stötta de barn och barnfamiljer i Piteå med omnejd som behöver lite extra omtanke. Medlemskapen gäller 1 januari till 31 december 2022. Medlemsavgift om 100 kr per person alternativt 200 kr per familj betalas vid inträde. Medlemsavgiften är årlig och fastställs av årsmötet. Betalda avgifter återbetalas ej.

Ny medlem klicka här

Klicka här för att förnya ditt medlemskap

Emma Lundgren, Pennspår, har gjort 2022 års medlemsbevis

“När jag hörde om föreningen lilla hjärtat fick jag den här bilden i mitt huvud. Vi måste vara den som ser den enskilda människan. Bakom varje ansikte finns en själ som har sitt att leva med. Alla har något att ge. Ett leende eller en klapp på axeln kan betyda så otroligt mycket. Varje sak du väljer gör ringar på vattnet. Världen blir vad vi gör den till.” /Emma Lundgren, december 2021 Piteå. 

 

Företagsmedlemskap

Även företag kan bli medlemmar i Lilla Hjärtat. Att bli medlem som företag i föreningen är ett sätt att stötta Lilla Hjärtats målsättning. Medlemskapet är passivt. Det innebär att man som företagsmedlem får löpande information om Lilla Hjärtat, men att man inte har någon rösträtt (exempelvis vid årsmöte). Medlemsavgiften för företag är valfri (från 200 kr per år).

Klicka här för att lösa företagsmedlemskap

Engagera dig!

Lilla Hjärtat har en engagemangsgrupp bestående av medlemmar i föreningen som hjälper till vid olika aktiviteter. Det ordnas trivselkvällar där vi berättar om hur man kan engagera sig och vad det innebär. Oavsett om du vill baka en kaka till en av aktiviteterna eller om du vill engagera dig mer kontinuerligt så är du hjärtligt välkommen. Ansvarig är Hanna Wimander, skicka henne ett intressemail så berättar hon mer om vad som är på gång.

engagemang@lillahjartatipitea.se

 

Vad innebär det att vara medlem i Lilla Hjärtat?

Föreningen är öppen för alla fysiska personer. Till medlem i föreningen kan antas den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar. En medlem i föreningen Lilla Hjärtat:

  • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
  • har rätt till information om föreningens angelägenheter
  • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

Föreningsstadgar finns antagna av vår tillsatta styrelse och en auktoriserad revisor säkerställer att föreningen följer samma reglemente som de organisationer som har så kallat 90-konto och står under Svensk Insamlingskontroll. Det innebär att minst 75 % av intäkterna skall användas till ändamålet.