Vi planerar en aktivitet tillsammans med Flyktingmottagningen på Skeppet. Familjer och deras flyktingvänner bjuds in till en dag med god lunch samt mycket lek och bus.