Trampolinhuset

Lilla Hjärtat bjöd eleverna på Tallbackaskolan på inträde till Trampolinhuset i Skellefteå samt ett restaurangbesök i samband med utflykten. Besöket i Skellefteå föregicks av en utmaning där elever och lärare promenerade tillsammans varje morgon så att sträckan till slut sammanlagt motsvarade avståndet mellan Piteå och Skellefteå.

<