Läger på Storstrand

Lilla Hjärtat stöttar ekonomiskt EFS läger på Storstrand i augusti.

<