Välkommen på årsmöte!

Categories: Nyheter,Uncategorized


Kallelse till årsmöte tisdag 24 mars 2020 kl. 18.30- 20.00 på Stadshotellet Piteå


Välkommen!

Så var det återigen dags att bjuda in till föreningen Lilla Hjärtat i Piteås årsmöte där vi ser fram emot att möta så många av våra medlemmar som möjligt.

Lilla Hjärtat är en medlemsförening och utan våra medlemmar är vi ingenting. Vi hoppas och tror att vi ska bli fler för varje år som går.

På mötet kommer vi, förutom att bjuda på gott fika, under lättsamma former och under större delen av mötestiden, ge en återblick av året som gått, de aktiviteter som genomförts och hur föreningen utvecklats samt beskriva planerna för 2020.

Dagordning för den formella delen av årsmötet finns bilagt denna kallelse. Vi bedömer att tiden för denna programpunkt är ca 30 minuter. Vill du förbereda dig inför årsmötet finner du mer utförlig information i föreningens stadgar på www.lillahjartatipitea.se. Ärenden skall, för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till styrelsen senast 7 dagar i förväg.

Har du ännu inte löst ditt medlemskap för 2020 finns det möjlighet att ordna med detta på plats och därefter delta på årsmötet. Varje familjemedlem över 18 år har varsin röst på mötet. Alla är välkomna och du får gärna ta med en vän som har intresse av att bli medlem och som vill veta mer om föreningens verksamhet.

För att kunna förbereda mötet vill vi att alla anmäler sig. Anmälan med uppgift om antal deltagare och eventuella allergier, sker via e-post till adressen engagemang@lillahjartatipitea.se.

Anmälan tas emot så snart som möjligt men senast torsdagen den 19 mars.

Du och dina synpunkter är viktiga för föreningens framtida utveckling och vi vill än en gång hälsa dig/er varmt välkomna till en trevlig stund!

Styrelsen i Lilla Hjärtat

Ev. ärenden skickas till info@lillahjartatipitea.sealternativt till
Lilla Hjärtat/Danielsson
Korallstigen 34
941 66 Piteå