Elever på Christinaskolan stöttar Lilla Hjärtat

Under två veckor så jobbar runt 20 elever i årskurs 7-9 på Christinaskolan med att tillverka julkort och pins samt att förbereda lotteri, fiskdamm och fika. Det är temaveckor på skolan och dessa elever har valt Lilla Hjärtat som tema. Hanna Wimander och Pernilla Kaarle från Lilla Hjärtat har under veckan  varit på skolan för att informera om föreningen och samtala med elever och lärare om temaveckorna. Allt arbete som eleverna lägger ner leder fram till en föräldrakväll där eleverna kommer att ha försäljning av allt de tillverkat och ordnat. Försäljningen under kvällen är till förmån för Lilla Hjärtat.

Lilla Hjärtat vill skicka ett stort och varmt tack till alla elever och lärare!

elever och lärare

Några av de elever och lärare på Christinaskolan som har valt att göra en insats för Lilla Hjärtat under temaveckorna.