Har du funderingar kring vad vi gör? Vill du hjälpa till med någon aktivitet? Vill ni hjälpa barn i Piteå genom att sponsra vår verksamhet? Kanske har du ett konkret förslag på någon aktivitet som du tycker Lilla Hjärtat bör stödja? Hör gärna av dig! Beroende av vad du har för ärende till Lilla Hjärtat så är det olika personer du kontaktar. För att komma i kontakt med rätt person inom Lilla Hjärtat så kolla rubrikerna nedan.


Engagera dig!
Lilla Hjärtat har en engagemangsgrupp bestående av medlemmar i föreningen som hjälper till vid olika aktiviteter. Det ordnas trivselkvällar där vi berättar om hur man kan engagera sig och vad det innebär. Oavsett om du vill baka en kaka till en av aktiviteterna eller om du vill engagera dig mer kontinuerligt så är du hjärtligt välkommen. Ansvarig är Hanna Wimander, skicka henne ett intressemail så berättar hon mer om vad som är på gång.

engagemang@lillahjartatipitea.se

 

Intresserad av information?
Är du intresserad av mer information om föreningen? Vill ni kanske att vi ska komma och berätta mer om föreningen och vår verksamhet? Hör av dig till Mia Berglund Ahlstrand

information@lillahjartatipitea.se

 

Medlemskap
Har du frågor angående ditt medlemskap så kontaktar du Ann-Louise Keskitalo. Hon tar emot alla medlemsansökningar och sköter all medlemsregistrering.

medlem@lillahjartatipitea.se 

 

Sponsring
Har ni viljan och möjligheten att sponsra Lilla Hjärtats verksamhet?  Det finns så många olika sätt att hjälpa till, i det lilla och i det stora. Kontakta oss gärna så berättar vi mer, ansvarig för sponsring är Pernilla Kaarle.

sponsing@lillahjartatipitea.se

 

Aktiviteter
Har du frågor eller förslag på en aktivitet som du tycker Lilla Hjärtat borde anordna eller engagera sig i? Hör av dig till Mia Berglund Ahlstrand som ansvarar på föreningens aktiviteter.

aktivitet@lillahjartatipitea.se


Stipendier och ansökningar

Har du förslag eller tips på möjligheter för Lilla Hjärtat genom stipendier eller andra ansökningar så skicka ett mail till Lina Danielsson.

stipendie@lillahjartatipitea.se 

 

Ekonomi
Det är Linda Ericsson som är ekonomiansvarig för Lilla Hjärtat. Kontakta henne om du har frågor angående ekonomi.

ekonomi@lillahjartatipitea.se

 


Styrelse

Har du något som du vill ta upp med styrelsen så skicka ett mail till ordförande Mia Berglund Ahlstrand.
styrelse@lillahjartatipitea.se

 

Övriga frågor
Har du någon fråga som inte faller in under någon av ovanstående rubriker? Skicka ett mail till

info@lillahjartatipitea.se

Kontakta Lilla Hjärtat via Facebook klicka här

Organisationsnummer: 802471-1254

Bankgironummer: 169-2201