Lilla Hjärtat har som syfte att stötta  behövande i Piteå med omnejd med fokus på barn och barnfamiljer. Lilla Hjärtat ska uppnå sitt syfte genom att identifiera behov, rekrytera och engagera medlemmar samt verka för företags- och bidragsfinansierade aktiviteter. Med tanke på föreningens syfte så skall aktiva inom föreningen likväl som föreningens övriga medlemmar agera med hög integritet i föreningens verksamhet och namn.