Lilla Hjärtat höll årsmöte på Pensionatet den 17 mars. Mötet inleddes med att ordförande Mia Berglund Ahlstrand hälsade deltagarna välkomna.

Ett 20-tal medlemmar deltog i årsmötet. Ledamöterna Linda Eriksson och Ann-Louise Keskitalo valdes om på två år. Ordförande Mia Berglund Ahlstrand fick förnyat förtroende. Siv Berglund som har suttit i styrelsen sedan föreningen startades valde att inte fortsätta sitt styrelsearbete. Johanna Appelros valdes in i styrelsen som suppleant. I styrelsen sitter även Lina Danielsson, Hanna Wimander och Pernilla Kaarle. Siv avtackades med blommor och ett tacktal av styrelsen under mötet.

Mötet röstade igenom en stadgeförändring som innebär att revisionen skall säkerställa att föreningen följer samma reglemente som de organisationer som har sk 90-konto och står under Svensk Insamlingskontroll med ett undantag; minst 75 % av kostnaderna går till verksamhetens ändamål och högst 25 % går till insamling och administration. Styrelsen informerade om de aktiviteter som är planerade för året. Bland annat medlemsträffar samt att Lilla Hjärtats Barnkarneval åter igen blir på Sveriges nationaldag, den 6 juni. Denna julen så kommer Lilla Hjärtat åter att anordna det populära julfirandet på Piteå Golfklubb samt insamling till matkassar och julklappar till barnfamiljer.

Efter mötets formella del så bjöds det på fika och en närmare presentation av några aktiviteter som genomförts under året, Bondgårdsdag på Stormyrbergets Lantgård, Lilla Hjärtats Barnkarneval och Julinsamling tillsammans med ICA Kvantum.

årsmöte 2016