Lilla Hjärtats verksamhetsplan

Categories: Nyheter

Lilla Hjärtats verksamhetsplan för 2014 innehåller riktlinjer för aktiva inom föreningen. Syftet med verksamhetsplanen är att ge en överblick över föreningens verksamhet samt att strukturera upp styrelsens och övriga aktivas arbete.

 Klicka här för att läsa verksamhetsplanen

Tanken är att den ska fungera som ett stöd för att bedriva verksamheten samt att föreningen ska verka och växa med kvalitet och professionalitet. Lilla Hjärtat arbetar långsiktigt och strukturen för föreningen är uppbyggd för att skapa en uthållig organisation som inte är beroende av enskilda individer. Detta innebär att föreningen undviker tung, löpande verksamhet och fokuserar istället på att arbeta i projektform. Riktlinjerna ska vara till hjälp i så väl beslutsfattande, ansvarsfördelning samt uppmuntra till ett förhållningssätt som vi alla kan stå för. Genom att nyttja och ta tillvara på erfarenheter strävar vi efter att utvecklas och växa i en positiv riktning.

Verksamhetsplanen för 2014 ska ses som ett levande dokument. Riktlinjerna är inte statiska utan ska diskuteras och utvecklas så att vi i Lilla Hjärtat effektivt kan bedriva verksamheten och uppnå resultat i enlighet med vår vision och vår målsättning. Verksamhetsplanen har tagits fram för, och ska användas till, att kontinuerligt utveckla och förbättra Lilla Hjärtat. Den ska samtidigt vara ett stöd i det mer kortsiktiga arbetet. Den länkar samman den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen.