inledande text webb

 

Symbolen

skissSymbolen utgår från en handritad skiss som fotas och tas in i datorn för vidare bearbetning.

 

skuggpartierJag vill att det ska framgå att banden löper över och under varandra, har därför
arbetat med skuggeffekter på vissa ställen i symbolen. Den varma gröna färgen
växte fram under arbetet med logotypen.

 

Texten

typografiJag vill att texten ska bli en del av själva symbolen och försöker få bokstäverna att
harmonisera med symbolen av hjärtat. Skissar på förslag med handritat typsnitt…

 

aller… men fastnar till slut för typsnittet Aller Light som liksom symbolen både är strikt och mjukt på samma gång.

 

Grafiskt material

 

profilmaterial1

profilmaterial2Lilla Hjärtats profilmaterial ska vara en blandning mellan lekfullhet, tydlighet
och seriositet. I sidhuvudet läggs ofta en förklarande text i anslutning till
logotypen, där beskrivs tanken bakom Lilla Hjärtat. I sidfoten hittar man
webbadressen. Alltid med ett svävande hjärta som hjälper ögat att hitta rätt.

 

medlemsbevis2013 års medlemsbevis är utformat som en illustration av Lilla Hjärtats logotype.
Tanken är att låta olika konstnärer eller formgivare utforma medlemsbevisen så
att varje år har sitt unika medlemsbevis. På så sätt kan medlemsbeviset också fungera
inramat som en tavla hos de som valt att stödja föreningen.