Kallelse till årsmöte tisdag den 11 mars 2014 kl 18.30 på Studio Acusticum

Categories: Nyheter

Kallelse till årsmöte tisdag den 11 mars 2014 kl 18.30 på Studio Acusticum
Välkommen!

Efter ett fantastiskt första verksamhetsår är det dags för föreningen Lilla Hjärtat i Piteås första årsmöte där vi ser fram emot att möta så många av våra medlemmar som möjligt.

Lilla Hjärtat är en medlemsförening och utan våra medlemmar är vi ingenting. Vi hoppas och tror att vi ska bli fler för varje år som går. Extra roligt tycker vi det är att så många medlemmar vill engagera sig i föreningen. Under 2014 strävar vi efter att erbjuda fler möjligheter för våra medlemmar att engagera sig på olika sätt.

På mötet kommer vi, förutom att bjuda på gott fika, ge en återblick av året som gått och beskriva planerna för 2014.

Dagordning för mötet finns bilagt denna kallelse. Vill du förbereda dig inför årsmötet finner du mer utförlig information i föreningens stadgar på www.lillahjartatipitea.se. Ärenden skall, för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till styrelsen senast 7 dagar i förväg.

Har du ännu inte löst ditt medlemskap för 2014 finns det möjlighet att med start 18.00 i Studio Acusticums foajé ordna med detta och därefter delta på årsmötet. Varje familjemedlem över 18 år har såklart varsin röst på mötet. Alla är välkomna och du kan gärna ta med en vän som har intresse av att bli medlem och som vill veta mer om föreningens verksamhet.

För att kunna förbereda mötet vill vi att alla anmäler sig. Anmälan med uppgift om antal deltagare och eventuella allergier, sker via e-post till adressen info@lillahjartatipitea.se.

Anmälan tas emot så snart som möjligt men senast fredagen den 7 mars.

 

Du och dina synpunkter är viktiga för föreningens framtida utveckling och vi vill än en gång hälsa dig/er varmt välkomna!

Styrelsen i Lilla Hjärtat

 

Ev. ärenden skickas till info@lillahjartatipitea.se alternativt till
Lilla Hjärtat/Danielsson
Korallstigen 34
941 66 Piteå

 

Dagordning årsmöte

Årsmötets öppnande

1.       Fastställande av röstlängd

2.       Val av ordförande och protokollförare

3.       Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll

4.       Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna

5.       Fastställande av dagordning

6.       Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse

7.       Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning

8.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.       Fastställande av årsavgifter

10.    Val av ordförande –Val av ordförande om en period av ett år

11.    Val av övriga ordinarie ledamöter –Ej aktuellt 2014

12.    Val av suppleanter till styrelsen –Val av suppleant om en period av två år

13.    Val av valberedning –Val av valberedning två personer om en period av två år

14.    Val av revisor –Ej aktuellt 2014

15.    Övriga frågor

  • Förslag på stadgeändring – utökad styrelse med två ledamöter om en period av två år
  • Val av tillkommande två ledamöter
  • Förslag på verksamhetsplan, budget och aktivitetsplan för 2014

Årsmötets avslutande