Här kan du se en återblick av Lilla Hjärtats aktiviteter under 2014.