Under 2020 kommer Lilla Hjärtat anordna, delta och stötta flera olika aktiviteter. Läs mer om varje planerad aktivitet på respektive flik för mer information.