Under 2019 kommer Lilla Hjärtat anordna, delta och stötta flera olika aktiviteter. Läs mer om varje planerad aktivitet på respektive flik under “Aktiviteter under 2019″ för mer information.