Björn och elefant

Under 2017 kommer Lilla Hjärtat anordna, delta och stötta flera olika aktiviteter. Läs mer om varje planerad aktivitet på respektive flik under “Aktiviteter under 2017″ för mer information.