Vårt mål är att bygga upp föreningen långsiktigt med en hållbar utveckling där barnens intressen och behov styr valen av insatser. Vi får via nätverk och nära samarbete med andra aktörer kännedom om och önskemål om aktiviteter som kan vara värdefulla att genomföra. Vår ambition är att verka för och inspirera till förbättringar i barnens vardag, att sätta den guldkant som ibland kanske saknas. Insatserna sker med hjälp av våra medlemmar och ibland i samarbete med lokala företag. Vissa aktiviteter är riktade mot en avgränsad grupp och vissa aktiviteter är öppna för alla. När en aktivitet är genomförd är den avslutad och att bedriva verksamheten i projektform gör att vi inte har någon tung löpande verksamhet.

Under 2016 kommer Lilla Hjärtat anordna, delta och stötta flera olika aktiviteter. Läs mer om varje planerad aktivitet på respektive flik under “Aktiviteter under 2016″ för mer information.