Lilla Hjärtats årsmöte

Lilla Hjärtat höll årsmöte på Pensionatet den 17 mars. Mötet inleddes med att ordförande Mia Berglund Ahlstrand hälsade deltagarna välkomna. Ett 20-tal medlemmar deltog i årsmötet. Ledamöterna Linda Eriksson och Ann-Louise Keskitalo valdes om på två år. Ordförande Mia Berglund Ahlstrand fick förnyat förtroende. Siv Berglund som har suttit i styrelsen sedan föreningen startades valde att…