Härligt engagemang på Lilla Hjärtats planeringsmöte

Ett trettiotal personer träffades för att ta del av Lilla Hjärtats kommande aktiviteter och höra mer kring tankarna bakom föreningens verksamhet. Det var en trevlig kväll med bra diskussioner, många erfarenhetsutbyten och glada skratt. En näst intill fulltalig styrelse tog emot medlemmar och andra intressenter på Pensionatet. Flera av kommande aktiviteter presenterades och kvällen gav…