Lilla Hjärtat stöttar ekonomiskt Jäkkvikslägret för barn med ensamstående föräldrar.

Lilla Hjärtat stöttar ekonomiskt Jäkkvikslägret för barn med ensamstående föräldrar. Syftet med lägret är att såväl barn som föräldrar ska känna sig sedda, hörda och bekräftade. Att familjerna ges möjlighet att dela en positiv upplevelse. Förhoppningen är att det ska stärka relationen mellan barn och förälder. Målgruppen är familjer som av olika anledningar har svårt…